TỦ ĐIỀU KHIỂN
C41 cabinet
Tủ Điều Khiển C41 ,C61 ,C81

Điều khiển cho 4 đến 8 thiết bị điện 1 pha

C43 cabinet
Tủ Điều Khiển C43 ,C63 ,C83

Điều khiển cho 4 đến 8 thiết bị điện 3 pha

THIẾT BỊ ĐO
Envisor E4O
Envisor E4SR

Thiết bị quan trắc các chỉ số: pH, DO, Nhiệt độ (TEMP), ORP

Envisor E4E
Envisor E4SE

Thiết bị quan trắc các chỉ số: pH, DO, Nhiệt độ (TEMP), EC

Envisor E30
Envisor E3S

Thiết bị quan trắc các chỉ số: pH, DO, Nhiệt độ (TEMP)

Envisor E30
Envisor EC

Thiết bị đo tùy chỉnh .Chọn các chỉ số theo yêu cầu

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần yêu cầu riêng cho trại nuôi của mình.

footer-frame