header-frame

Kiểm Soát

Kiểm soát mọi hoạt động của ao nuôi trong tầm tay bằng một phần mềm và các thiết bị thông minh

iot
XEM
PHÙ HỢP

Tôi có thể sử dụng Farmext không?

Farmext có thể ứng dụng cho thâm canh, quảng canh, công nghệ cao, mô hình RAS, lồng bè... cho tôm, cá tra, cá biển... Các sản phẩm có thể dùng riêng lẻ tùy theo mô hình nuôi.

alternative
Người lớn tuổi
alternative
Nuôi cá tra
alternative
Nuôi ao tròn
alternative
Siêu thâm canh
alternative
Nuôi thâm canh
alternative
Nuôi ao đất
alternative
Bể nuôi trong nhà
alternative
Chưa sành công nghệ
QUẢN LÝ

Dễ dàng mở rộng trang trại

Vận hành chặt chẽ, giảm phụ thuộc vào con người sẽ giúp người nuôi giải quyết vấn đề mở rộng

envisor
XEM
THAM KHẢO

Truyền thông nói về Farmext

asssistant
VNExpress
Tháng 10, 2020
asssistant
Nông Nghiệp Việt Nam
Tháng 7, 2022
asssistant
Công Thương
Tháng 6, 2019
asssistant
Mekong Asean
Tháng 2, 2022
asssistant
Người Lao Động
Tháng 12, 2020
asssistant
Đầu Tư
Tháng 12, 2020
ĐỐI TÁC
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

Kinh Doanh

0702 143 091

9:00-18:00 giờ từ thứ 2-6

Kỹ Thuật

08888 34 988

9:00-18:00 giờ từ thứ 3-6

footer-frame