Tạo tài khoản miễn phí

1. Nhập thông tin

Nhấn vào đây để bắt đầu đăng ký
...
Ô nhập thông tin

Nhập đầy đủ các ô, chọn đồng ý, nút Tạo tài khoản sáng lên

...
Đã nhập thông tin đầy đủ

Tiếp theo, nhấn nút Tạo tài khoản sẽ đến cửa sổ chờ xác thực, dừng ở đây (không đóng cửa số) đến bước 2

...
Thông báo chờ xác thực (không đóng của sổ này)

2. Kiểm tra email

Kiểm tra hộp mail và mở thư xác nhận từ Farmext như hình

...
Ghi nhớ mã số xác thực trong email này, đến bước 3

Nếu không tìm thấy email hãy kiểm tra trong mục thư rác (spam). Ví dụ cho Gmail như hình

...
Kiểm tra thư spam

Nếu vẫn không nhận được email, hãy liên hệ hotline: 0888834988 để nhận mã xác thực

3. Xác thực email

Nhập mã số xác thực vào ô chờ ở bước 1

...
Lấy mã số ở bước 2 nhập vào ô ở bước 1

Nễu lỡ đóng của sổ thì ở bước 2 nhấn vào link nhận được kèm theo email

...
Thông báo Tạo tài khoản thành công
Tạo tài khoản thành công!

Nhấp vào nút đăng nhập để đến cửa sổ đăng nhập

* Áp dụng cho: Ông chủ, Nhân viên và Chuyên gia
* Đăng nhập vào ứng dụng để xem hướng dẫn cụ thể