Máy đo

Máy đo chỉ số môi trường nước thời gian thực, giúp bạn theo dõi các chỉ số ao nuôi mọi lúc, mọi nơi.

Đặt trước

Envisor

Đo liên tục

Máy được thiết kế đặt trực tiếp trong ao nuôi, cài đặt mỗi 5 phút đo môi trường và gửi dữ liệu.

Giúp Kỹ thuật theo dõi biến động môi trường liên tục ở bất kỳ đầu để có biện pháp phòng từ sớm.

Cảnh báo khẩn

Khi chỉ số nào đó vượt ngưỡng, máy sẽ lập tức gọi điện vào số điện thoại đã cài đặt để cảnh báo.

Giúp giảm rủi ro tôm cá chết hàng loạt do thiếu Oxy đột ngột.

Kết nối 3G

Kết nối 3G giúp bạn lắp đặt thiết bị rất đơn giản và dễ dàng nhưng với chi phí cực thấp tối đa 5.000 đ/tháng.

Bạn cũng có thể tùy chọn kết nối khác như Lora hoặc Wifi theo mô hình trại nuôi.

Chỉ số

Bộ tiêu chuẩn gồm pH, Oxy, Nhiệt độ. Tuy có thể tùy chọn chỉ số theo yêu cầu

Tùy theo yêu cầu trại nuôi có thể tùy chọn thêm Pin hoặc Năng lượng mặt trời.

pH
Oxy
Nhiệt độ
ORP
Độ mặn
...

Đồng bộ

Theo dõi và phân quyền người dùng với dữ liệu đồng bộ trên nhiều nền tảng vô cùng dễ dàng