Hướng dẫn sử dụng

# 1 Nhấn vào Đăng ký, điền thông tin vào mẫu

# 2 Kiểm tra hộp email lấy mã kích hoạt

Nhập mã nhận được vào ô để qua bước tiếp theo.

# 3 Lựa chọn chức năng sử dụng

# 1 Trạo trại

# 2 Quản lý dánh sách sản phẩm sử dụng

Thêm những loại thức ăn, thuốc và hóa chất sử dụng vào danh sách quản lý sử dụng

# 3 Tạo ao nuôi

# 1 Màn hình quản lý

# 2 Thẻ và chuyển nhanh quyền quản lý

# 3 Nút nhóm chức năng

1 Vòng đời vụ nuôi

Ao trống » Bắt đầu » Thả giống - Nhập số liệu - Chuyển ao - Thu tỉa » Thu hoạch - Hủy

2 Nhập số liệu hàng ngày

Người nuôi có thể chọn 2 cách nhập số liệu: nhập nhanh từng chỉ số hoặc nhập tất cả

- Để nhập nhanh, người nuôi chọn ao nuôi và bấm vào dấu [+] của từng chỉ số cửa số nhập sẽ hiện lên.

- Nhập tất cả các chỉ số, bấm biểu tượng để vào của số nhập

3 Xem lịch sử các vụ nuôi

Ở menu ao nuôi, chọn lịch sử ao. Ở đây danh sách các vụ nuôi đã nuôi của ao này sẽ hiện ra, người nuôi muốn xem vụ nuôi nào thì nhấp vào vụ nuôi đó

4 Xóa ao nuôi

Ở menu ao nuôi, chọn cài đặt » [xóa ao]

1 Danh mục thức ăn, thuốc - hóa chất sử dụng

Dự trên danh sách sản phẩm này để hệ thống báo cáo XUẤT - NHẬP - TỒN.

Để thêm sản phẩm vào trong danh sách người nuôi có thể lựa chọn một sản phẩm có sản trên hệ thống, hoặc tự thêm sản phẩm dùng riêng cho mình bằng

2 Nhập kho

Người nuôi có thể chọn 2 cách nhập số liệu: nhập nhanh từng chỉ số hoặc nhập tất cả

- Để nhập nhanh, người nuôi chọn ao nuôi và bấm vào dấu [+] của từng chỉ số cửa số nhập sẽ hiện lên.

3 Xuất kho

Ở menu ao nuôi, chọn lịch sử ao. Ở đây danh sách các vụ nuôi đã nuôi của ao này sẽ hiện ra, người nuôi muốn xem vụ nuôi nào thì nhấp vào vụ nuôi đó

4 Báo cáo

Ở menu ao nuôi, chọn cài đặt » [xóa ao]

Hotline/Viber/Zalo
08888 34 988
Email
info@tepbac.com