Dành cho nhà sản xuất thiết bị

Farmext cho phép những nhà sản xuất thiết bị đo chỉ tiêu môi trường kết nối gửi dữ liệu về hệ thống.

Xem chuẩn dữ liệu


Cổng dữ liệu

Cổng nhận dữ kiệu: https://port.farmext.com

Phương thức: POST

Thư viện

...

Hotline/Viber/Zalo
08888 34 988
Email
info@tepbac.com